Forskrift om sammenslåing av Odda og Røldal kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1963-06-21-1
PublisertI 1963 s 769 II 1963 s 389
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forOdda og Røldal kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Odda m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av kommuneinndelingen blir bestemt at Odda og Røldal kommuner i Hordaland fylke skal sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.