Forskrift om kommunenavn, Mo, Nord-Rana, Sør-Rana, Nesna, Rana og Hattfjelldal kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-07-15-2
PublisertII 1963 s 420
Ikrafttredelse15.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMo, Nord-Rana, Sør-Rana, Nesna, Rana, Hemnes, Korgen og Hattfjelldal kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1954-11-12-1-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Mo m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Navnet på den nye herredskommune i Nordland fylke som ved kgl.res. av 29. september 1961 er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Mo bykommune og Nord-Rana herredskommune med tillegg av Sør-Rana kommunes områder nord for Ranafjorden og Sjona-avsnittet av Nesna kommune fastsettes til Rana.
2.Navnet på den nye herredskommune i Nordland fylke som ved kgl.res. av 23. mars og 21. desember 1962 er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Hemnes og Korgen kommuner med tillegg av Sør-Rana kommunes områder sør for Ranafjorden og Røssvassbukt - Tustervassområdet av Hattfjelldal kommune, fastsettes til Hemnes.