Forskrift om kommunenavn, Notodden kommune, Telemark.

DatoFOR-1963-08-09-6
PublisertII 1963 438
Ikrafttredelse09.08.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden kommune, Telemark
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Notodden

Fastsatt ved kgl.res. 9. august 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye bykommune som ved kgl.res. av 14. desember 1962, jfr. stortingsvedtak av 2. april 1963, er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Notodden bykommune og Heddal og Gransherad herredskommuner med tillegg av Rudsgrend fra Hovin kommune, alt i Telemark fylke, fastsettes til Notodden.