Forskrift om kommunenavn, Radøy, Osterøy, Lindås og Arna kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1963-08-09-7
PublisertII 1963 s 438
Ikrafttredelse09.08.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forRadøy, Osterøy, Lindås og Arna kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§1, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Radøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. august 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

2.Den nye heradskommunen på Radøya, skipa ved samanslåing av kommunane Hordabø, Manger og Sæbø (unnateke Titland krins) og delar av Austrheim, Herdla og Lindås kommunar, får namnet Radøy.
2.Den nye heradskommunen på Osterøya, skipa ved samanslåing av delar av Haus, Hamre, Hosanger og Bruvik kommunar, får namnet Osterøy.
3.Den nye heradskommunen på Lindsåshalvøya, skipa av kommunane Lindås (unnateke Sletta krins og gardane Einestrand, Eikebotn og Kikallen) og Alversund og delar av Hamre, Hosanger, Modalen og Sæbø kommunar, får namnet Lindås.
4.Den attverande del av Haus kommune (fastlandsdelen) får namnet Arna.