Forskrift om kommunenavn, Holmestrand kommune, Vestfold. 

DatoFOR-1963-08-09-8
PublisertII 1963 s 439
Ikrafttredelse09.08.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHolmestrand kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Holmestrand

Fastsatt ved kgl.res. 9. august 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye bykommunen som ved kgl.res. av 5. oktober 1962, jfr. stortingsvedtak av 5. februar 1963, er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Holmestrand bykommune og Botne herredskommune i Vestfold fylke, fastsettes til Holmestrand.