Forskrift om kommunenavn, Ullensvang, Kinsarvik og Eidsfjord kommuner, Hordaland. 

DatoFOR-1963-08-09-9
PublisertII 1963 s 439
Ikrafttredelse09.08.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensvang Kinsarvik og Eidsfjord)kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Ullensvang m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. august 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Den nye heradskommunen i Hordaland fylke som ved kgl.res. 19. april 1963 er skipa ved samanslåing av Ullensvang, Kinsarvik (unnateke Lussand- Kvanndal- området) og Eidfjord kommunar, får namnet Ullensvang.