Forskrift om utskillelse til eget prestegjeld, Balangen prestesokn, Ofoten prestegjeld, Balangen prestegjeld, Nordland.

DatoFOR-1963-09-05-2
PublisertII 1963 s 453
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalangen prestesokn, Ofoten prestegjeld, Balangen prestegjeld, Nordre Salten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Ofoten m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1963. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra 1. januar 1964 blir Ballangen sokn skilt ut fra Ofoten prestegjeld under Nordre Salten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme som eget prestegjeld.
2.Fra samme tid nedlegges kallskapellanembetet i Ofoten prestegjeld.
3.- - -