Forskrift om utskillelse til selvstendig prestegjeld, Moss prestesokn, Jeløy prestesokn, Jeløy prestegjeld, Moss prestegjeld, Østfold.

DatoFOR-1963-09-05-3
PublisertII 1963 s 453
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss prestesokn, Jeløy prestesokn, Jeløy prestegjeld Moss prestegjeld, Vestre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Jeløy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1963. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Moss menighet delt ved at Jeløy blir skilt ut som selvstendig menighet og soknekall.