Forskrift om kommunenavn, Vinje og Tokke kommuner, Telemark. 

DatoFOR-1963-09-05-7
PublisertII 1963 s 455
Ikrafttredelse05.09.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forVinje og Tokke kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Vinje og Tokke

Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

1.Namnet på felleskommunen Vinje/Rauland skal vera Vinje.
2.Namnet på felleskommunen Mo/Lårdal skal vera Tokke.