Forskrift om kommunenavn, Fræna kommune, Møre og Romsdal. 

DatoFOR-1963-09-05-8
PublisertII 1963 s 456
Ikrafttredelse05.09.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forFræna kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Fræna m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på den nye heradskommunen som det ved kgl. res. den 18. januar 1963 vart vedteke å skipa ved samanslåing av Bud, Hustad og Fræna kommunar i Møre og Romsdal fylke skal vera Fræna.