Forskrift om kommunenavn, Verran kommune, Nord-Trøndelag. 

DatoFOR-1963-09-05-9
PublisertII 1963 s 456
Ikrafttredelse05.09.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Verran

Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye herredskommune som ved kgl. res. av 31. mai 1963 er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Malm og Verran herredskommuner i Nord-Trøndelag fylke, fastsettes til Verran.