Forskrift om kommunenavn, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1963-09-26-1
PublisertII 1963 s 471
Ikrafttredelse27.09.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNaustdal kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Naustdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. september 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på den nye heradskommunen som det ved kgl. res. av 5. april 1963 vart vedteke å skipe ved samanslåing av dei områda av Naustdal og Vevring kommunar som ligg på nordsida av Førdefjorden (unnateke Steindal krins i Vevring) i Sogn og Fjordane fylke, vert fastsett til Naustdal.