Forskrift om kommunenavn, Hå kommune, Rogaland.

DatoFOR-1963-10-04-12
PublisertII 1963 s 475
Ikrafttredelse04.10.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHå kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Hå

Fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye kommune som ved kgl. res. av 21. desember 1962 er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Nærbø, Varhaug og Ogna kommuner i Rogaland fylke, fastsettes til Hå.