Forskrift om kommunenavn, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-10-04-13
PublisertII 1963 s 475
Ikrafttredelse04.10.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forRissa kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Rissa

Fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye herredskommune som ved kgl. res. av 2. november 1962, jfr. stortingsvedtak av 28. mars 1963, er besluttet oprettet ved sammenslutning av Stadsbygd (unntatt Ingdalen krets) og Rissa kommuner og søndre del av Stjørna kommune (Sør-Stjørna) i Sør-Trøndelag fylke, fastsettes til Rissa.