Forskrift om kommunenavn, Øygarden kommune, Hordaland. 

DatoFOR-1963-10-04-14
PublisertII 1963 475
Ikrafttredelse04.10.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forØygarden kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Øygarden

Fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellkombels lov 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Den nye heradskommunen i Hordaland fylke som ved kgl.res. 1. februar 1963, jfr. stortingsvedtak 15. mai 1963, er skipa ved samanslåing av Herdla (unnateke Bognøy, Turøy, Misje og områda på Holsenøy, Askøy og Herdla øy) og Hjelme kommunar, får namnet Øygarden.