Forskrift om sammenslåing av lensmannsdistrikt, regulering av politidistrikt, Senja og Troms

DatoFOR-1963-10-11-1
PublisertII 1963 479
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSenja og Troms politidistrikt i Troms fylke
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av lensm.distr., Senja

Fastsatt ved kgl.res. 11. oktober 1963. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Målselv og Bardu lensmannsdistrikter slås sammen under navnet Målselv og Bardu lensmannsdistrikt fra det tidspunkt Justisdepartementet bestemmer.

Bardu kommune overføres fra Senja til Troms politidistrikt fra samme tidspunkt.