Forskrift om kommunenavn, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1963-10-11-2
PublisertII 1963 s 479
Ikrafttredelse11.10.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNome kommune, Telemark
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Nome

Fastsatt ved kgl.res. 11. oktober 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelingen blir bestemt:

Navnet på den nye herredskommunen som det ved kgl. res. den 7. desember 1962 ble vedtatt å opprette ved sammenslutning av Holla (unntatt Valebø krets) og Lunde kommuner i Telemark fylke fastsettes til Nome.