Forskrift om kommunenavn, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-10-11-3
PublisertII 1963 s 479
Ikrafttredelse11.10.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Bjugn

Fastsatt ved kgl.res. 11. oktober 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye herredskommune som ved kgl. res. av 5. juli 1963, jfr. stortingsvedtak av 28. mars 1963, er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Nes, Bjugn og Jøssund kommuner og nordre del av Stjørna kommune, alt i Sør-Trøndelag fylke, fastsettes til Bjugn.