Forskrift om sammenslåing av Buvik, Børsa og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-10-25-3
PublisertI 1963 s 1088 II 1963 s 489
Ikrafttredelse25.11.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuvik, Børsa og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Buvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 25. oktober 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Buvik (unntatt Langørgen-gårdene), Børsa og Skaun kommuner i Sør-Trøndelag fylke sluttes sammen til én herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.