Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Askim kommune, Østfold.

DatoFOR-1963-11-01-1
PublisertII 1963 s 492
Ikrafttredelse01.11.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskim kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Askim

Fastsatt ved kgl.res. 1. november 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Askim kommunestyre den 27. juni 1963 om våpen for Askim kommune godkjennes.

Kommunevåpnet blir:

På blå bunn tre sølv skråbjelker dannet ved bølgesnitt.

Kommuneflagget blir:

På blå duk tre hvite skråbjelker dannet ved bølgesnitt.