Forskrift om kommunenavn, Marnardal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1963-11-08-2
PublisertII 1963 s 503
Ikrafttredelse08.11.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMarnardal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Marnardal

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 8. november 1963 av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på den nye heradskommunen som det ved kgl. res. av 29. mars 1963 vart vedteke å skipa ved samanslåing av kommunane Bjelland (unnateke krinsane Ågedal og Midtbø), Laudal og Øyslebø (unnateke Brunvatne krins) og nokre eigedomar frå Finsland kommune, i Vest-Agder fylke, skal vere Marnardal.