Forskrift om kommunenavn, Flora kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1963-11-15-1
PublisertII 1963 s 517
Ikrafttredelse15.11.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlora kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Flora

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 15. november 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på den nye bykommunen som det ved kgl. res. av 7. desember 1962, jfr. stortingsvedtak av 27. mars 1963 og kgl.res. av 21. juni 1963, vart vedteke å skipe ved samanslåing av Florø bykommune og Bru (unnateke området sør for Førdefjorden), Kinn og Eikefjord heradskommunar med tillegg av Steindal krins frå Vevring kommune og eigedomane Husefest og Breivik fra Bremanger kommune, i Sogn og Fjordane fylke, skal vere Flora.