Forskrift om kommunenavn, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-11-29-1
PublisertII 1963 s 535
Ikrafttredelse29.11.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Midtre Gauldal

Fastsatt ved kgl.res. 29. november 1963 av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye herredskommune som ved kgl. res. av den 18.mai 1962, jfr. stortingsvedtak av 18. januar 1963, er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Støren, Soknedal, Budal og Singsås kommuner i Sør-Trøndelag fylke, fastsettes til Midtre Gaudal.