Forskrift om grenseregulering, Moland og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1963-11-29-2
PublisertII 1963 s 536
Ikrafttredelse29.11.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoland og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Moland m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 29. november 1963 av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Holtegårdene (gnr. 10, bnr. 1, 2, 3 og 4) i Moland kommune i Aust-Agder fylke overføres til Tvedestrand kommune i samme fylke med virkning fra 1. januar 1964.
2.Kostnader som påløper i samband med overføringer, dekkes av Tvedestrand kommune.
3.Denne resolusjon trer i kraft straks.