Forskrift om inndeling i politidistrikt etter kommunesammenslåing - navneendring på politidistrikt

DatoFOR-1963-12-20-2
PublisertII 1963 802
Ikrafttredelse01.01.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestoppland og Gudbrandsdal politidistrikt i Oppland fylke, Skien politidistrikt i Telemark fylke, Trondheim politidistrikt i Sør-Trøndelag fylke
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om politidistrikt, Vestoppland m.fl

Fastsatt ved kgl. res. 20. desember 1963. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.De nåværende Snertingdal og Biri herredskommuner overføres fra Gudbrandsdal politidistrikt til Vestoppland politidistrikt.
2.Siljan herredskommune og den nåværende Gjerpen herredskommune overføres fra Telemark politidistrikt til Skien politidistrikt.
3.Klæbu herredkommune og de nåværende Byneset, Leinstrand og Tiller herredskommuner overføres fra Uttrøndelag politidistrikt til Trondheim og Strinda politidistrikt som skifter navn til Trondheim politidistrikt.
4.De nevnte reguleringer gjennomføres fra 1. januar 1964 da endringene i den kommunale inndeling vedr. Gjøvik, Skien og Trondheim blir gjennomført.