Forskrift om utvidelse av politidistrikt, Bodø politidistrikt, Nordland

DatoFOR-1964-01-10-1
PublisertII 1964 s 9
Ikrafttredelse01.02.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø politidistrikt i Nordland fylke
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om utvidelse av politidistrikt, Bodø

Fastsatt ved kgl.res. 10. januar 1964. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Steigen kommune skal fra 1. februar 1964 i sin helhet høre til Bodø politidistrikt.