Forskrift om grenseregulering, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1964-01-17-3
PublisertII 1964 s 12
Ikrafttredelse17.01.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Eiker og Øvre Eiker kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering, Nedre Eiker m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 17. januar 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Med virkning fra 1. januar 1965 gjøres følgende endringer i den kommunale inndeling i Buskerud fylke:

Eiendommene gnr. 33, bnr. 32 og gnr. 34, bnr. 5 i Nedre Eiker kommune, overføres til Øvre Eiker kommune.

Eiendommene gnr. 109, bnr. 3, 15 og 16, gnr. 110, bnr. 6, 8, 13, 14, 18 og 24 i Øvre Eiker kommune overføres til Nedre Eiker kommune.

2.Kostnader som påløper i samband med overføringen dekkes av Nedre Eiker kommune for så vidt angår de eiendommene som overføres til Nedre Eiker, og av Øvre Eiker for så vidt angår de eiendommer som overføres til Øvre Eiker.
3.Denne resolusjon trer i kraft straks.