Forskrift om byvåpen og byflagg, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1964-03-14-1
PublisertII 1964 s 112
Ikrafttredelse14.03.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteinkjer kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Steinkjer

Fastsatt ved kgl.res. av 14. mars 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartmentet. 

Steinkjer kommunestyres vedtak av 23. januar 1964 om våpen for Steinkjer by godkjennes.

Byvåpenet blir: På blå bunn en sølv stjerne med seks odder.

Byflagget blir: På blå bunn en hvit stjerne med seks odder.