Forskrift om sammenslåing av Gjemnes, Øre og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1964-04-03-1
PublisertI 1964 s 453 II 1964 s 135
Ikrafttredelse03.04.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjemnes, Øre og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr.om kommunesammenslåing, Gjemnes m.fl.

Fastsett ved kgl.res. av 3. april 1964. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett at Gjemnes og Øre kommunar i Møre og Romsdal fylke skal gå saman til ein heradskommune, og at Tingvoll kommune sitt område på vestsida og Tingvollfjorden (Sørlandet) skal førast over til denne eininga.

Tidspunktet for iverksetjing av denne endringa i kommuneinndelinga vert fastsett seinare.