Forskrift om grensefastsettelse, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland.

DatoFOR-1964-04-10-1
PublisertII 1964 s 155
Ikrafttredelse10.04.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefasts., Nordre Land m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 10. april 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 blir bestemt:

Grensen mellom Nordre Land og Søndre Land kommuner i Oppland fylke i nordre del av Randsfjorden fastsettes å gå slik:

Grensen følger den gamle kommunegrense mellom Nordre Land og Fluberg kommuner fra Fremstadbekkens utløp nord for Vikenga til Etna elv og følger deretter denne til Eriksveita og denne over i Etnas austre løp. Derfra videre aust for Bergsrønningen til Etnas vestre løp ut for Åvellas utløp. Herfra følger den Etnas vestre løp til ut for Gomholmen og derfra Våtelva til Lille-Odnesøy og videre Odneselva vest for Lille-Odnesøya. Deretter går grensen nord for Hovsøya og ut i Randsfjorden, hvor den følger fjordens midtlinje til den møter forlengelsen av sørgrensen for eiendommen «Store Røen».