Forskrift om sammenslåing av Sel og Heidal kommuner, Oppland.

DatoFOR-1964-04-10-2
PublisertI 1964 s 481 II 1964 s 155
Ikrafttredelse10.04.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forSel og Heidal kommuner, Oppland
HjemmelL21.12.1956 nr. 3 § 1 jfr. LOV-1956-06-21-9-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Sel m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 10. april 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt følgende inndelingsmessige endringer i Oppland fylke:

Sel og Heidal kommuner sluttes sammen til én herredskommune.

Til denne enhet overføres

a.Følgende eiendommer i Vågå kommune:

gnr. 1, bnr. 5, 6, 10, 11, 12, 13 og 23 samt de deler av Tolstad skog som ligger henholdsvis sør for Nysætra, gnr. 1, bnr. 5 (i alt ca 90 dekar) og aust og sør for Haugstulen, gnr. 1, bnr. 10 (i alt ca 70 dekar).

b.Sjoaområdet av Nord-Fron med grense over Milsteinhaugen i det vesentlige i samsvar med Kommuneinndelingskomiteens forslag.

Tidspunktet for inndelingsendringene fastsettes seinere.