Forskrift om grenseregulering, Gjesdal m.fl.

DatoFOR-1964-04-17-10
PublisertI 1964 s 509 II 1964 s 163
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal, Høle, Forsand og Bjerkreim kommuner, Rogaland fylke
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Gjesdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. april 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Til Gjesdal kommune i Rogaland fylke vert ført over

a.Oltesvik krins (grn. 1, bnr. 1-3, gnr. 2, brn.1-18 og gnr. 3, bnr. 1-18) av Høle kommune.
b.områda Frafjord, Dirdal, Byrkjedal, Øvre Maudal og Østabødal (Gnr. 55-79) av Forsand kommune,
c.Nedre Maudal (grn. 46, brn. 1-22) av Bjerkreim kommune,

alt i same fylke.

Tidspunktet for overføringane verd fastsett seinare.