Forskrift om sammenslåing av Mosterøy og Rennesøy kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1964-04-17-12
PublisertI 1964 s 508 II 1964 s 163
Ikrafttredelse01.01.1965 iflg. res. 19.06.1964 nr. 3
Sist endretFOR-1964-06-19-3
Endrer
Gjelder forMosterøy og Rennesøy kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Mosterøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. april 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett at Mosterøy og Rennesøy kommunar i Rogaland fylke skal gå saman til ein heradskommune.

Tidspunket for iverksetjing av denne samanslåing vert fastsett seinare.1

11 jan 1965 iflg. res. 19 juni 1964 nr. 3.