Forskrift om oppdeling av prestegjeld, Mo prestegjeld, Nord-Rana prestegjeld, Grubben prestegjeld, Nordland.

DatoFOR-1964-04-24-1
PublisertII 1964 s 177
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMo prestegjeld, Nord-Rana prestegjeld, Grubben prestegjeld, Indre Helgeland prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppdeling av prestegjeld, Mo m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. april 1964. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Mo prestegjeld (Nord-Rana sokn) under Indre Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme delt i tre sokn og prestegjeld under navn av Mo, Nord-Rana og Grubben.

Grensen for Mo sokn og prestegjeld tar sitt utgangspunkt ved Ranaelvens utløp i Ranafjorden, følger Ranaelven til den møter Tverråa (Revelåga), går derfra etter Tverråa fram til Skarbekken og videre langs Skarbekken og grensedelet mellom gnr. 20 Mo og gnr. 23 Hammeren fram til høyde 516; derfra vinkler grenselinjen mot øst over høyde 562 og fram til høyde 748 hvorfra den vinkler mot sør til den møter Akerselven i grensen mellom statens eiendom gnr. 147 og eiendommen Storbjerkmoen gnr. 9; derfra følges delet mellom disse to eiendommer fram til grensen mellom Hemnes og Rana herreder, som følges videre fram til Ranafjorden.

Grensen mellom Grubben og Nord-Rana sokn går fra Tverråas (Revelågas) utløp i Ranaelven, følger Ranaelven oppover til elven Pluras utløp, videre etter Plura oppover til Ytterdalen sørvest for Langfjell, herfra følges grensen mellom gnr. 47, Langfjell øvre og gnr. 48 Langfjell nedre fram til den støter mot grensen for statens eiendom, derfra vinkler grensen mot nordøst fram til høyde 556 på Langfjellet, derfra går grensen mot sørøst over triangelpunktet 677 på Granliknabben, videre fram over høyde 983 på Storfjellet og vinkler så mot sør til Riksrøys nr. 220 i riksgrensen mot Sverige.

2.- - -