Forskrift om grenseregulering, Skjervøy og Kvænangen kommuner, Troms.

DatoFOR-1964-05-15-3
PublisertII 1964 s 230
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjervøy og Kvænangen kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering, Skjervøy m.fl.