Forskrift om kommunenavn, Rennesøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-1964-07-10-1
PublisertI 1964 s 986 II 1964 s 478
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennesøy kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Rennesøy

Fastsatt ved kgl.res. av 10. juli 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Den nye heradskommunen i Rogaland som ved kgl.res. av 17. april 1964 vart skipa ved samanslåing av Mosterøy og Rennesøy kommunar, får namnet Rennesøy.