Forskrift om kommunenavn, Midsund, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1964-07-24-1
PublisertII 1964 s 490
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidsund kommune, (sammensl.: Sør-Aukra og området på Miøya i Vatne kommune), Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Midsund

Fastsatt ved kgl.res. 24. juli 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Den noverande Sør-Aukra kommune i Møre og Romsdal fylke som ved kgl.res. 20. desember 1963, jfr. stortingsvedtak 21. mai 1964, er utvida ved overføring av Dryna og området på Miøya frå Vatne kommune, får etter øverføringa namnet Midsund.