Forskrift om kommunenavn, Bremanger og del av Davik, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1964-08-21-2
PublisertII 1964 s 502
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forBremanger (sammensl.: Bremanger - unntatt eiendommene Huseflat og Breivik - og den delen av Davik kommune, som ligger på sørsiden av Nordfjorden (medregnet øyområdene unntatt Husevågøy, Grindøy, Gangsøy og Risøy)) Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Bremanger

Fastsatt ved kgl.res. 21. august 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på den nye heradskommunen som det ved kgl.res. av 1. februar 1963, jfr. stortingsvedtak av 7. februar 1964, vart vedteke å skipe ved samanslåinga av Bremanger kommune (unnateke eigedomane Husefest og Breivik) og den delen av Davik kommune som ligg på sørsida av Nordfjorden (medrekna øyområda med unntak av Husevågøy, Grindøy, Gangsøy og Risøy) - i Sogn og Fjordane fylke - vert fastsett til Bremanger.