Forskrift om kommunenavn, deler av Skjold og Vats, Sandeid, og deler av Vikedal og Imsland kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1964-09-11-1
PublisertII 1964 s 525
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forVindafjord (sammensl.: Nordre del av Skjold, Vats (unntatt gårdene Breidal og Stølsvik), Sandeid, Vikedal (unntatt gårdene Hapenes og Dokskar) og Imsland (unntatt området sør for Vindafjorden), Rogaland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Vindafjord

Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 11. september 1964. Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Den nye heradskommunen i Rogaland fylke som ved kgl.res. 1. november 1963, jfr. stortingsvedtak 27. april 1964 er skipa ved samanslåing av nordre delen av Skjold kommune, Vats kommune (unnateke gardane Breidal og Stølsvik), Sandeid kommune, Vikedal kommune (unnateke gardane Hapnes og Dokskar) og Imsland kommune (unnateke området sør for Vindafjorden), får namnet Vindafjord.