Forskrift om kommunenavn, Tysvær, deler av Avaldsnes-, Skjold- og Nedstrand kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1964-09-11-2
PublisertII 1964 s 525
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysvær (sammensl.: Tysvær, Skolekretsene Gismarvik, Førre og Stegaberg av Avaldsnes kommune, sørdelen av Skjold og Nedstrand), Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Tysvær

Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 11. september 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Den nye heradskommunen i Rogaland fylke som ved kgl.res. 1. november 1963, jfr. stortingsvedtak 27. april 1964 er skipa ved samanslåing av Tysvær kommune, skulekrinsane Gismarvik, Førre og Stegaberg av Avaldsnes kommune, søre delen av Skjold kommune og Nedstrand kommune (med mindre grensereguleringar mot Vats og Vikedal kommunar), får namnet Tysvær.