Forskrift om kommunenavn, Suldal kommune (sammensl.: Sand, Jelsa, Erfjord) Rogaland fylke.

DatoFOR-1964-09-11-3
PublisertII 1964 s 526
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forSuldal, Sand, Jelsa og Erfjord kommuner, Rogaland.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Suldal

Fastsatt ved Kronprinsens resolusjon 11. september 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på felleskommunen Sand/Suldal/Jelsa/Erfjord i Rogaland fylke skal være Suldal.