Forskrift om kommunenavn, Ørskog, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1964-10-09-1
PublisertII 1964 s 609
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrskog kommune, (sammensl.: Stordal, Ørskog og Skodje), Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Ørskog

Fastsatt ved kgl.res. 10. oktober 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21.juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på felleskommunen Stordal/Ørskog/Skodje i Møre og Romsdal fylke skal vera Ørskog.