Forskrift om kommunenavn, Stryn, Innvik, deler av Hornindal og Gloppen kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1964-10-23-3
PublisertII 1964 s 740
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forStryn kommune, (sammensl.: Stryn, Innvik, den delen av Hornindal som ligger øst for Navelsæter og Holmøyvik og Hoplandsgrenda i Gloppen), Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Stryn

Fastsatt ved kgl.res. 23. oktober 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på den nye heradskommunen som det ved kgl.res. av 1. februar 1963, jfr. stortingsvedtak av 15. mai 1964, vart vedteke å skipe ved samanslåing av Stryn og Innvik kommunar, den delen av Hornindal kommune som ligg austanfor Navelsaker og Holmøyvik og Hoplandsgrenda av Gloppen kommune - alt i Sogn og Fjordane fylke - vert fastsett til Stryn.