Forskrift om utskillelse av sokn til prestegjeld, Haslum prestegjeld, Jar prestegjeld, Oslo.

DatoFOR-1964-12-11-1
PublisertII 1964 s 1011
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forJar og Eik kirkebokføringsdistrikter, Haslum sokn, Haslum prestegjeld, Jar og Eik kirkebokføringsdistrikter, Jar sokn, Jar prestegjeld, Asker og Bærum prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Jar m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1964. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Jar og Eik kirkebokføringsdistrikter skilt ut fra Haslum sokn og prestegjeld i Oslo bispedømme som eget Jar sokn prestegjeld. Grense mellom de to prestegjeld går slik: Fra krysset Bærumsveien - Høvikveien langs Bærumsveien til broen over Bærumsbanen, derfra langs banen til krysset med Egne Hjemsveien, derfra langs denne vei til Bjerkelundsveien, derfra langs denne vei til Parksvingen, derfra langs denne vei til Fagertunveien, derfra langs denne vei til Hosleveien. Fra krysset Fagertunveien, - Hosleveien til Øygardveien, derfra langs Øygardveien og Magnus Blikstadvei til prosjektert forlengelse av Bispeveien, derfra langs denne vei til prosjektert ny Grinivei, derfra langs denne vei til nåværende Grinivei, derfra i rett linje nordvest til Østenbekken, derfra langs denne bekk til bekken fra Skutehøgda, derfra langs denne bekk til et punkt som ligger i skjæringslinjen mellom bekken og en rett linje som går fra vestre ende av Østernvannet og gjennom Bærum oppmålingsvesens fastmerke Skuta (støpt søyle), derfra i rett linje til vestre ende av Østernvannet, derfra langs midten av Østernvannet, til dets østre ende, derfra i rett linje til Abborbekkens utløp i Bogstadvannet.