Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Hetland prestegjeld, Rennesøy prestegjeld, Randaberg prestegjeld, Rogaland

DatoFOR-1964-12-11-2
PublisertII 1964 s 1012
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRandaberg sokn, Hetlands prestegjeld, Kvitsøy sokn, Rennesøy prestegjeld, Kvitsøy sokn, Randaberg prestegjeld, Hetland prosti, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Hetland m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1964. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Randaberg sokn i Hetland prestegjeld og Kvitsøy sokn i Rennesøy prestegjeld, begge under Hetland prosti i Stavanger bispedømme, skilt ut fra de nevnte prestegjeld for sammen å danne et nytt Randaberg prestegjeld.