Forskrift om grenseregulering, overføring fra Mandal til Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1964-12-18-4
PublisertII 1964 s 1061
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal og Søgne kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering, Mandal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Svalemyren, gnr. 63, bnr. 1, 2, 3, 4 og 5 i den tidligere Holum kommune, overføres fra Mandal kommune i Vest-Agder fylke til Søgne kommune i samme fylke med virkning fra 1. januar 1965.