Forskrift om navneendring kirkesogn og prestegjeld, Kistrand kirkesogn, Kistrand prestegjeld, Porsanger kirkesogn, Porsanger prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1965-01-15-11
PublisertII 1965 s 51
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKistrand kirkesogn, Kistrand prestegjeld, Porsanger kirkesogn, Porsanger prestegjeld, Hammerfest prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om navn på kirkesogn i Finnmark

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 15. januar 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra 1. januar 1965 skal navnet på kirkesoknet og prestegjeldet Kistrand under Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme endres til Porsanger.