Forskrift om flagg og våpen, Nordland fylke.

DatoFOR-1965-01-15-9
PublisertII 1965 s 52
Ikrafttredelse15.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om flagg og våpen, Nordland fylke

Fastsatt ved kronprinsreg.res. av 15. januar 1965. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Nordland fylkesting den 5. desember 1963 om våpen for Nordland fylke godkjennes.

Fylkesvåpenet blir: På gull bunn en svart båt med mast og råseil.

Fylkesflagget blir: På gul bunn en svart båt med mast og råseil.