Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Vefsn prestegjeld, Hemnes prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1965-02-05-6
PublisertII 1965 s 96
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrane sokn, Vefsn prestegjeld, Elsfjord sokn, Hemnes
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Vefsn m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Grane sokn i Vefsn prestegjeld under Indre Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme skilt ut som eget prestegjeld.
2.Fra samme tid blir Elsfjord sokn i Hemnes prestegjeld under samme prosti ført over til Vefsn prestegjeld.