Forskrift om sammenslutning av kommuner og sokn, Kvikne prestesokn, Os kommune, Tolga kommune, Tynset kommune, Kvikne kommune, Innset prestesokn, Rennebu kommune, Hedmark og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1965-02-26-1
PublisertII 1965 s 207
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvikne prestesokn, Os, Tolga, Tynset og Kvikne kommune, Innset prestesokn, Rennebu kommune, Hedmark og Sør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av kommune og sokn, Os m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. februar 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet.  Kgl.res. om sammeslutning av Os og Tolga kommuner i Hedmark fylke, sammeslutning av Tynset kommune og Kvikne sokn av Kvikne kommune i Hedmark fylke og overføring av Innset sokn av Kvikne kommune til Rennebu kommune, Sør-Trøndelag fylke.